فاکتورهای انتخاب صفحه کابينت و کفپوش

صفحه کابينت يکي از اصلي ترين اجزاي زيبايي و نماي آشپزخانه است که بايد در انتخاب آن علاوه بر زيبايي، کيفيت و استحکام هم مد نظر قرار داده شود. انتخاب متريال صفحه کابينت در کنار تمام فاکتورها، بسته به سن صاحب آشپزخانه تغيير مي کند. در ميان کساني که آشپزخانه هايشان را بازسازي مي کنند، دو نفر از هر 5 نفر سنگ گرانيت يا کوارتز مهندسي شده استفاده مي کنند. در واقع طبق آمار گرانيت 41 درصد و کوارنز مهندسي شده 40 درصد مورد استفاده قرار مي گيرند. مالکاني که سنشان کمتر از 55 سال است، بيشتر به کانترهاي متفاوت مثل چوب، کورين يا بتن تمايل نشان داده اند.

فاکتورهای انتخاب صفحه کابينت و کفپوش

صفحه کابينت مرمر 77 درصد بخاطر زيبايي و نماي شکيل و 53 درصد بخاطر دوام و استحکام بيشترين طرفدار را دارد.
کيفيت و نماي مرمر بسيار خاص است ولي گرانيت و کوارتز داراي استحکام بالاتري هستند و بيشتر به همين دليل مورد استفاده قرار ميگيرند. لمينت و چوب هم به عنوان صفحه روي کابينت استفاده مي شوند ولي نه به دليل زيبايي يا استحکام بالا بلکه بخاطر قيمت پايين تر مورد استفاده قرار مي گيرند چون به صرفه تر هستند.

فاکتورهای انتخاب صفحه کابينت و کفپوش

فاکتورهای انتخاب کفپوش

در ميان کساني که کف آشپزخانه هايشان را بازسازي مي کنند، ميزان استفاده از کف پوش چوبي، سراميک، يا کاشي هاي پروسلين در کل 61 درصد است. اين ميزان در تمام سنين تقريبا يکسان است. براي افراد 25 تا 34 سال حدود 70 درصد و براي افراد بالاي 55 سال حدود 57 درصد است.

فاکتورهای انتخاب صفحه کابينت و کفپوش

براي انتخاب کفپوش هم درست مثل صفحه روي کابينت، فاکتور زيبايي و نماي با فراواني 81 درصد اولين معيار و استحکام با 63 درصد دومين معيار انتخاب هستند و بعد از اينها قيمت با فراواني 24 درصد معيار انتخاب قرار مي گيرد. بر اين اساس چوب طبيعي يا مهندسي شده بخاطر نما و زيبايي خاصش 90 درصد مورد استفاده قرار مي گيرد در حالي که ميزان محبوبيت سراميک و پروسلين 78 درصد است.

فاکتورهای انتخاب صفحه کابينت و کفپوش

حين انتخاب متريال صفحه کابينت يا کفپوش، افرادي که کمتر از 35 سال سن دارند دو برابر افرادي که در سنين بالاتر قرار دارند، درگير فاکتور قيمت هستند. در حالي که سنين بالاتر به کيفيت فيزيکي متريال مثل مقاومت در برابر گرما و راحتي توجه بيشتري دارند.

فاکتورهای انتخاب صفحه کابينت و کفپوش